Hypoplastický jíl

Pokročilý model kritického stavu založený na principech hypoplasticity. Model je navržen pro modelování jemnozrnných zemin s libovolnou mírou ulehlosti.

Více informací » SoilModels profil »

Hypoplastický písek

Nelineární model s napěťově závislou tuhostí založený na principech hypoplasticity. Model je navržen pro modelování pískovitých a štěrkovitých zemin v kyprém či ulehlém stavu.

Více informací » SoilModels profil »

Cam clay

Klasický reprezentant modelů kritického stavu vycházejících z teorie plasticity. Model je vhodný pro popis normálně konsolidovaných či mírně překonsolidovaných jemnozrnných zemin.

Více informací »